Combo một sản phẩm với số lượng lớn hoặc nhiều sản phẩm với nhau với giá rẻ hơn khi mua từng sản phẩm riêng biệt, giúp bạn tiết kiệm được thêm ít nhất 2%.